top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cho Là Nhận

Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tp.HCM và First News ấn hành

Cho Là Nhận
Tác giả: Ken Blanchard - Biên dịch : Bích Loan
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM và First News ấn hành
Người đọc : Phước Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Tác giả - Track 2 : Sự mong đợi - Track 3 : Bước tiếp theo - Track 4 : Lòng biết ơn - Track 5 : Ráp mọi thứ lại với nhau

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM