top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN
Tác giả: Thu Giang & Nguyễn Duy Cần
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 25
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Phần thứ nhì - chương thứ nhất : Tin thần độc lập

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM