top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Mười Người Da Đen Nhỏ

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Mười Người Da Đen Nhỏ
Tác giả: Agatha Christie - Người dịch : Việt Hà
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : MC Quốc Bình
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 38
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Chương 2 - 1/- Trước nhà ga Ớcbritgiơ có một nhóm người đi đi lại lại vẻ đợi chờ sự chỉ dẫn. - Track 3 : Chương 3 - 1-/ Bữa tối đã gần xong - Track 4 : Chương 4 : 1/- Một phút lặng thing - Track 5 : Chương 5 - 1/. Mọi thứ quá đột ngột - Track 6 : Chương 7 : 1-/ Sau bữa điểm tâm - Track 7 : Chương 9 : 1-/ Lombơd Nói một cách chậm rãi - Track 8 : Chương 10 : 1-/ Anh có tin vậy không ? - Track 9 : Chương 12 : 1/- Bữa ăn đã kết thúc - Track 10 : Chương 14 : Họ đã bế ông thẩm phán - Track 11 : Chương 16 : 1-/ Một khoảng thời gian như vô tận

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM