top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nhà Giả Kim

Nhà Xuất Bản Văn Học & Công Ty Văn Hoá Truyền Thông Nhã Nam ấn hành

Nhà Giả Kim
Tác giả: Paulo Coelho - Người dịch: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản : Văn Học & Công Ty Văn Hoá Truyền Thông Nhã Nam ấn hành
Người đọc : MC Quốc Bình
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 43
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Người Dịch - Track 2 : Ta là Vua Salalem - Track 3 : Phần 2 - Đã gần một tháng nay cậu làm việc cho chủ tiệm Pha Lê - Track 4 : Một ngày nọ đưa trả lại set cho anh ta - Track 5 : Khi cậu đi ra khỏi lều - Track 6 : Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nghi đầu tiên

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM