top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thoát vòng tục lụy

Nhà Xuất Bản Phương Đông ấn hành

Thoát vòng tục lụy
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân - Samana Quảng Độ
Nhà xuất bản : Phương Đông ấn hành
Người đọc : Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 44
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : 1-/ Hôm ấy trong Chùa Sùng Ân các Sư đang rộn rịp chuẩn bị đón tiếp một đại thí chủ - Track 2 : 4-/ Cách mấy hôm, sau khi biết Ngọc Lâm đã bằng lòng kết hôn với nàng Dương tiểu thư trở lại khỏe mạnh mọi người trong tuyến phủ đều bận rộn - Track 3 : 7/ - Từ khi biết sư phụ coi mình chưa hẳn là một người đồ đệ. Ngọc Lâm thấy lòng bị tự ái - Track 4 : 10/- Thúy Hồng công cấn và hờn dổi nói với Ngọc Lâm - Track 5 : 13-/ Sau khi bị Ngô Chư Gia kiếm chuyện gây gổ - Track 6 : 16-/ Ngọc Lam, Ngọc Lâm và Quan huyện đang ngồi nói chuyện - Track 7 : 19-/ Ngọc Lâm Quốc Sư tuy còn ít tuổi xong tài đức vẹn toàn Ngài lại có trí chấn hương Phật giáo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM