top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ăn, Uống, Nói, Cười & Khóc

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Ăn, Uống, Nói, Cười & Khóc
Tác giả: Trần Huiền Ân
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 60
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Ăn, Uống, Nói, Cười & Khóc. Như thế, tạo hóa ngầm đưa ra lời khuyên rằng - Track 2 : 4/- Một số từ ngữ nói về ăn và một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao co1l iên quan đến việc ăn - Track 3 : Phần 2 : UỐNG - Track 4 : Phần 3 : NÓI - Track 5 : 5-/ Nói được nâng cao - Track 6 : Nói xuôi nghĩa là không cần suy nghỉ đưa ra ý kiến thuận, nói cho qua việc không bàn bạc gì - Track 7 : Phần 4 - CƯỜI - Track 8 : Phần 5 : KHÓC

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM