top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những Câu Chuyện Từ Nhà Tù Côn Đảo

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Những Câu Chuyện Từ Nhà Tù Côn Đảo
Tác giả: Nhiều Tác giả
Nhà xuất bản : Văn Hóa - Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành
Người đọc : KIM XUÂN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 41
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 3-/ Hệ thống nhà tù - Track 3 : Phần II: Côn Lôn - Hòn đảo địa ngục qua lời kể của Nguyễn Văn Nguyễn - Track 4 : Phần III : 3. Côn Đảo trong suốt hai thời kỳ kháng chiến - Track 5 : Vụ âm mưu đẫm máu - Track 6 : Côn đảo cùng cả nước kháng chiến thắng lợi - Track 7 : Giai đoạn tứ 1954 - 1975 - Track 8 : Chiến dịch "chuyển hướng" - Track 9 : Cam kết quyết tử chống ly khai - Track 10 : Chương Đấu tranh thực hiện Hiệp định Paris , trao trả tù chính trị - Track 11: Phần IV : 4. Những câu chuyện từ nhà tù Côn Đảo - Track 12 : Vượt ngục về kháng chiến - Track 13 : Chương Phương án võ trang giải thoát - Track 14 : Chương nữ tù chuồng cọp và vụ chuồng cọp côn đảo - Track 15 : Chương Những ngày chấm dứt địa ngục trần trần gian Côn đảo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM