top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

THONG THẢ ĐI

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ - ẤN HÀNH

THONG THẢ ĐI
Tác giả: VĨNH THÔNG
Nhà xuất bản : Văn Hóa - Văn Nghệ - ẤN HÀNH
Người đọc : Trung Can
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 9
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : PHẦN 1- Giữa những ngày ta lớn - TRACK 2: thèm về ngày ấy - TRACK 3: PHẦN 2 - Đã qua và chưa đến - TRACK 4: trăm năm Tân Lộ Kiều Dương - TRACK 5 : Xứ Bảy Núi

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM