top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 61
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Câu chuyện thứ nhất : Hoa Tay - Track 2 : Câu chuyện thứ bảy : Thằng tường - Track 3 : 16-/ Đồ lăn nhăn - Track 4 : Câu chuyện số 26 : Ba con xin - Track 5 : Câu chuyện số 35 : Thằng Sơn lại âm mưu - Track 6 : Câu chuyện số 46: Xác con Vện - Track 7 : Câu chuyện số 57 : Thằng Dưa - Track 8 : Câu chuyện số 65 : Những ngày sau nữa - Track 9 : Câu chuyện số 73 : Thanh kiếm của đức vua

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM