top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

ĐÒN HẸN

Nhà Xuất Bản : Văn Nghệ TP.HCM - ẤN HÀNH - NĂM 2000

ĐÒN HẸN
Tác giả: THẾ LỮ
Nhà xuất bản : : Văn Nghệ TP.HCM - ẤN HÀNH - NĂM 2000
Người đọc : MINH THẠNH
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

ĐÒN HẸN - TRACK 1 - CHƯƠNG 1 - LÊ PHONG BỊ HÂM DỌA - TRACK 2 : NGƯỜI LẠ MẶT - TRACK 3 : LÊ PHONG NÓI VỚI BÍCH - TRACK 4 : CHƯƠNG 2 - TRACK 5 : Mở mắt ra . Lê Phong có môt cảm tưởng mới lạ - TRACK 6 : LÊ PHONG LÀM THƠ .

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM