top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Con Cò Mồ Côi

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành

Con Cò Mồ Côi
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huệ
Nhà xuất bản : Kim Đồng ấn hành
Người đọc : Thảo Chi
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 71
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : 1.-/ Ông cậu mất quyền uy - Track 2 : 6.-/ Cụ Cắt báo hung tin - Track 3 : 10.-/ Tập bay cho cò - Track 4 : 12.-/ Trận lụt bất ngờ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM