top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

SƠ CỨU CẢM XÚC - CHỮA LÀNH NHỮNG TỔN THƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT

Nhà Xuất Bản DÂN TRÍ VÀ Công Ty Văn Hóa Đông tây - Ấn Hành

SƠ CỨU CẢM XÚC - CHỮA LÀNH NHỮNG TỔN THƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT
Tác giả: GUY WINCH
Nhà xuất bản : DÂN TRÍ VÀ Công Ty Văn Hóa Đông tây - Ấn Hành
Người đọc : THỦY TIÊN
Người dịch : NGUYỄN NGOAN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

SƠ CỨU CẢM XÚC - CHỮA LÀNH NHỮNG TỔN THƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT - Tác giả: TIẾN SĨ GUY WINCH là nhà tâm lí học

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM