top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Truyền Kỳ Mạn Lục

Nhà Xuất Bản Trẻ và Nhà xuất bản Hồng Bàng ấn hành

Truyền Kỳ Mạn Lục
Tác giả: Nguyễn Dữ - Người dịch: Trúc Khê
Nhà xuất bản : Trẻ và Nhà xuất bản Hồng Bàng ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 75
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Chuyện cây gạo - Track 3 : Chuyện kỳ ngộ ở Trại Tây - Track 4 : Chuyện nghiệp oan của Đào thị - Track 5 : Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên - Track 6 : Chuyện yêu quái ở Xương Giang - Track 7 : Chuyện cái chùa hoang ở Huyện Đông Trào - Track 8 : Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang - Track 9 : Chuyện Lệ Nương - Track 10 : Chuyện tướng Dạ Xoa

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM