top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Người Mẹ Cầm Súng

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành

Người Mẹ Cầm Súng
Tác giả: Nguyễn Thi
Nhà xuất bản : Kim Đồng ấn hành
Người đọc : Ngọc Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 67
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Nguyễn Thi, cho đến hôm nay sau rất nhiều nổ lực tìm kiếm và xác minh của đồng đội và bạn hữu, nơi mất trường hợp mất và ngày mất vẫn còn là một ẩn số - Track 2 : Người mẹ cầm súng ( Truyện ký) - Track 3 : Có ai đánh giặc mỹ mà chờ sanh xong mới đánh - Track 4 : Tháng 7 - Track 5 : Mẹ vắng nhà

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM