top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ngọn Pháo Bông

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành

Ngọn Pháo Bông
Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành
Người đọc : Thang Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 56
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Đoạn 2 : Chương 1 - Chui ra khỏi chiếc xe Taxi - Track 3 : Đoạn 3 : Chương 1- Nhưng Cường trở lại tìm Thắng - Track 4 : Đoạn 4 : Chương 1 - Thắm ngáp chảy nước mắt sống - Track 5 : Đoạn kết - Có tiếng gọi đập cửa hối thúc

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM