top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

LÃO HÁT RONG NGÂM KHÚC TRÁNG CA

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

LÃO HÁT RONG NGÂM KHÚC TRÁNG CA
Tác giả: Nguyễn Văn Sang
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Hồng Vị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 61
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Đoạn trường - Track 2 : Nữ tiểu anh hùng - Track 3 : Lão hát rong - Track 4 : Đường lên tây Bắc - Track 5 : Lão càng nóng ruột - Track 6 : Bẩm đại dương - Track 7 : Phong đô - Track 8 : Nhiều người cho ý này hay hơn - Track 9: Hợp nhất

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM