top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành

Ăn Theo Thuở Ở Theo Thời
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Nhà xuất bản : Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành
Người đọc : Phạm Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 68
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Một buổi chiều ăn cơm rồi thầy Phát cũng đi hứng mát - Track 3 : Chương 5 - Thầy Nhứt Phát dám cãi lệnh ông Đốc Hồng không chịu hạ mình mà xin lỗi - Track 4 : Chương 7 - năm này lúa gạo mới bắt đầu hạ giá - Track 5 : Chương 8 - Đến ngày tòa xử thầy giáo Phát xuống trước một bữa ở tại Trà Vinh mà chờ - Track 6 : Chương 9 - Hà Tấn Phát nghỉ ở bên Tấn Hội

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM