top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Khuôn Mặt Bị Đánh Mất

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Khuôn Mặt Bị Đánh Mất
Tác giả: Miyuki Lê
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Thiên Ân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 52
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Tác Giả - Track 2 : Chương 4 - Chúng ta đang cùng ở dưới một bầu trời , nếu bạn sợ cô đơn hãy nhìn bầu trời xanh - Track 3 : Chương 7 - Quá khứ không phải thứ có thể trốn tránh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM