top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Dỡ Mắm

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Dỡ Mắm
Tác giả: Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 69
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Ngồi buồn dỡ mắm nhau ra, mắm ông thì thúi, mắm bà không thơm - Track 2 : Giá trị hạnh phúc - Track 3 : Vua Norodom nước Cao Miên và toàn quyền Doumer - Track 4 : 2/- Toàn quyền Paul Doumer - Track 5 : Lời bàn riêng của tôi - Track 6 : Paul Doumer dưới mắt Claude Bourrin - Track 7 : Một giấc mộng 56 năm, còn đang diễn (1927-1983) và chừng nào mới dứt - Track 8 : Phú hữu tứ hải, phú địch quốc gia chưa phải là chơn hạnh phúc - Track 9 : Một bức thơ nhận từ lâu, để khi tôi mãn phấn, sẽ nói tên người viết - Track 10 : Dỡ mắm tiếp theo - track 11 : Mark số: 1756

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM