top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Gọi Bình Yên Quay Về ( Tự Truyện)

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Gọi Bình Yên Quay Về ( Tự Truyện)
Tác giả: Lê Quốc Nam ( Bác sĩ chuyên khoa tâm thần )
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 66
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Vào ngày 14 tháng tư năm 2007 có một sự kiện gây chấn động toàn cầu - Track 2 : Chương 1: Lựa chọn - Track 3 : Chương 2: Những câu chuyện về bệnh nhân - Track 4 : Chương 3: Trầm cảm - Track 5 : Chương 4: Xa lánh và miệt thị - Track 6 : Chương 5: Những nỗi đau - Track 7 : Chương 6: Những chuyến đi - Track 8 : Chương 7: Về tình yêu - Track 9 : Chương 8: Những người thầy - Track 10 : Chương 9: Bạo lực và lệch lạc tình dục - Track 11 : Chương 10: Những bệnh tâm thần 'thời thượng' - Track 12 : Chương 11: Nhân cách bệnh - Track 13 : Chương 12: Vệ sinh tâm thần - Track 14 : Chương 13: Tản mạn về nghề nghiệp - Track 15 : Chương cuối: Bệnh tâm thần và tôi

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM