top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Cho Trận Gió Kinh Thiên

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Books ấn hành

Cho Trận Gió Kinh Thiên
Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Books ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 64
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3 - Nguyệt bình tỉnh - Track 3 : Chương 5 - Track 4 : Chương 7 - Track 5 : Chương 10 - - Track 6 : Chương 13 - Track 7 : Chương 18 - Track 8 : Chương 20 - Track 9 : Chương 23 - Track 10 : Chương 28 - Track 11 : Chương 32 - Track 12 : Chương 34 - Track 13 : Chương 37 - Track 14 : Chương 40

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM