top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Người Đẹp Nghi Tàm – BÀ HUYỆN THANH QUAN / Cuộc đời và Thơ
Tác giả: Bùi Bội Tình
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2008
Người đọc : Dương Liễu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 65
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Cùng bạn đọc - Track 2 : Quê hoa - Track 3 : Bài thơ Khán xuân - Track 4 : Học trò quan đốc - Track 5 : Cây ngọc lan - Track 6 : Vu quy - Track 7 : Huyện Thanh Quan - Track 8 : Cắm sào đợi ai - Track 9 : Thăm chùa Trấn Quốc - Track 10 : Thăng Long hoài cổ - Track 11 : Qua đèo Ngang - Tarck 12 : Bạn ở kinh thành - Track 13 : Đồng hương - Track 14 : Vân Hải - Track 15 : Đính Hôn

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM