top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Điệp Viên Hoàn Hảo - Người đọc: Bá Trung

Nhà Xuất Bản Hồng Đức Ấn Hành

Điệp Viên Hoàn Hảo - Người đọc: Bá Trung
Tác giả: Larry Berman / Người dịch : Đỗ Hùng - Biên Soạn: First New & Trí Việt
Nhà xuất bản : Hồng Đức Ấn Hành
Người đọc : Bá Trung
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 101
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : - Nhớ Mãi một con người - Track 2 : Larry Berman - Track 3 : Chương mở đầu - Track 4 : Chương một - Track 5 : Chương hai - Track 6 : Chương ba - Track 7 : Chương bốn - Track 8 : Khi tôi hỏi ông Mai Chí Thọ - Track 9 : Chương năm - Track 10 : Tư cam là một - Track 11 : Chương sáu - Track 12 : Cuộc tấn công cuối cùng - Track 13 : Chương Bảy : Dưới bóng người cha - Track 14 : Trung kết

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM