top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2004

Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử
Tác giả: Hoàng Minh Phương
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2004
Người đọc : Kim Duyên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 74
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hoan nghênh NXB Trẻ Tp.HCM xuất bản cuốn sách Điện Biên Phủ – Những Trang Vàng Lịch Sử của Hoàng Minh Phương một nhân chứng biết nhiều sự kiện chiến dịch - Track 2 :Bác Hồ đến chỉ đạo Hội Nghị cán bộ - Track 3 : Làm đường để kéo pháo bằng tay vào trận địa - Track 4 : Còn trận địa của bộ binh, để giảm bớt thương vong cho bộ binh ta khi tiếp cận - Track 5 : Về trận đánh lớn việc thí điểm 206 - Track 6 : Chiến trường Bắc Tây Nguyên . Ngày 27/11/1953 Tổng Quân Ủy đề nghị lên Bộ Chính Trị về phương châm chiến lược của Liên Khu 5 là tích cực và mạnh bạo phát triển vào tây Nguyên - Track 7 : Kế hoạch chim biển , sự giẫy giụa cuối cùng của Nava

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM