top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bút Ký Lính Tăng _ Hành Trình Đến Dinh Độc Lập
Tác giả: Nguyễn Khắc Nguyệt
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Phạm Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 71
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Thân Yêu tặng những người đồng đội tôi, cả những người đang sống và những người đã chết - Lời Tựa - Track 2 : Nghĩa Bắc Tây đề rồi giục các thành viên lên tàu - Track 3 : Nhiệm vụ đặc biệt - Track 4 : Ngoài cửa hầm có tiếng lao xao - Track 5 : Nói rồi: Cậu lăn hòn đá xuống , hòn nọ kéo hòn kia lăn rào rào mãi không dứt - Track 6 : Xe chạy suốt đêm trên những nẻo đường làng bụi vẫn không thấy máy bay địch ra ngăn chặn - Track 7 : Khi biết rằng đây là bản địa tập kết chiến đấu mà đại đội mình phải có mặt theo quy định cấp trên - Track 8 : Bất ngờ thứ hai là việc mất tích bốn người sau hôm kiểm kê vài ngày - Tarck 9: Thành Huế gần đấy mà xa vời - Track 10 : Chiều hôm sau, Chính trị viên đã triệu tập hợp cấp ủy để thông qua nghị quyết chuyên đề về Lãnh đạo đơn vị trong mùa mưa sắp tới - Track 11: Niềm vui còn được nhân lên gấp bội khi những lá thư đầu tiên mà đại đội nhận - Track 12 : Mãnh hổ chờ thời - Track 13: Chặn cuối hành trình - Track 14 : Bây giờ ta nối xích qua bắn chiêu đạn thứ nhất - Track 15 : Bây giờ chúng đang hoản lọan mên ta phải tranh thủ gọi hàng ngay - Track 16: Thuận đã hiểu ra - Track 17 : 43 gọi 40 theo lệnh tôi tập trung hỏa lực diệt từng xe tăng địch

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM