top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Gió lẻ và 9 câu chuyện khác - Người đọc: Kim Xuân
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 363
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : chương 1 - Vết chim trời - Track 2 : Sầu trên đỉnh Puvan - Track 3 : Núi lở - Track 4 : Của ngày đã mất - Track 5: - Gió lẻ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM