top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nước Mắt Hạt Bụi - Tập Truyện

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Nước Mắt Hạt Bụi - Tập Truyện
Tác giả: Quế Hương
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : PHƯƠNG THẢO
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : (1) Mấy hôm rồi , người rời lăng cuối cùng vẫn là ông ta - Track 2 : (6) Hồi yêu Thoa , Quang đi xe đạp - Track 3 : (10) Cổng Lăng rộng mở - Track 4 : Đãi kiến một bữa - Track 5 : Tịnh Tâm Viên - Track 6 : Ngã ba trần ai - Track 7 : Ngày đi lạc

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM