top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

KIẾN TẠO THẾ HỆ VIỆT NAM UƯ VIỆT

Nhà Xuất Bản HỒNG ĐƯC FIRST NEWS - ẤN HÀNH

KIẾN TẠO THẾ HỆ VIỆT NAM UƯ VIỆT
Tác giả: GIÁO DƯ JOHN VŨ
Nhà xuất bản : HỒNG ĐƯC FIRST NEWS - ẤN HÀNH
Người đọc : YẾN ANH
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : Giáo Sư John Vũ là một nhà quản lý chuyên nghiệp - TRACK 2 : Chương 1- Biết thêm một ngôn ngữ như có thêm một linh hồn - TRACK 3 : Chương 2 - Sáu chìa khóa vàng cho một tương lai ưu việt - TRACK 4 : Tư duy phản biện - TRACK 5 : Học suốt đời - Học những điều mới - TRACK 6 : Thành công là việc sử dụng tối đa năng lực mà bạn có - TRACK 7 : Các kỹ năng cần cho tương lai

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM