top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Lịch SỬ và Địa Lí - lớp 6

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Lịch SỬ và Địa Lí - lớp 6
Tác giả: (Chủ biên phần lịch sử): Hà Bích Liên, Nguyễn Trà Mi ,
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Kim Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 12
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM