top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Công Tử Bạc Liêu _ Sự thật và giai thoại

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2004

Công Tử Bạc Liêu _ Sự thật và giai thoại
Tác giả: Phan Trung Nghĩa
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2004
Người đọc : Thu Hiền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 32
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu, Lời Nói Đầu - Track 2 : Sự ra đời thành ngữ Công Tử Bạc Liêu - Track 3 :Chân dung Công Tử Bạc Liêu - Track 4 : Công Tử Bạc Liêu vinh qui bái tổ - Track 5 : Công Tử Bạc Liêu trấn nhậm điền Bàu Sàn - Track 6 : Công Tử Bạc Liêu học võ Xiêm - Track 7 : Công Tử Bạc Liêu thăm ruộng bằng máy bay - Track 8 : Các bà vợ của Công Tử Bạc Liêu - Track 9 : Nhân tình, nhân ngãi của Công Tử Bạc Liêu - Track 10 : Công Tử Bạc Liêu ăn chơi ở Sài Gòn - Track 11 : Hắc Công Tử và Bạch Công Tử với giai thoại đốt tiền - Track 12 : Trần gia hết thời - Track 13 : Người rể đặc biệt của Trần gia - Track 14 : Công Tử Bạc Liêu thức thời - Track 15 : Công Tử Bạc Liêu cố giữ đất - Track 16 : Công Tử Bạc Liêu gặp Việt Minh - Track 17 : Trần gia suy sụt - Track 18 : Công Tử Bạc Liêu lên Sài Gòn ở hẳn - Track 19 : Công Tử Bạc Liêu say mê ca sĩ trẻ - Track 20 : Công Tử Bạc Liêu về chiều

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM