top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nói Về Miền Nam, Cá Tính Miền Nam, và Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam
Tác giả: Sơn Nam
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Phương Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Nhận xét về ca dao Hậu Giang - Track 3 : Cá tính miền Nam - Track 4 : Thất Sơn huyền bí, Cảnh tiên tại thế của các chiến sĩ Cần Vương - Track 5 : Làng An Định căn cứ của đạo Tứ Ân và của phong trào Cần Vương Nam Kỳ - Track 6 : Anh em kết nghĩa, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly - Track 7 : Những kẻ sĩ hòa mình và đứng về phía bình dân - Track 8 : Thuần phong mỹ tục Việt Nam - Track 9 : Hôn lễ - Track 10 : Tang lễ - Track 11: Lễ giỗ - Track 12 : Bàn về nguồn gốc của tế lễ ở đình xưa - Track 13 : Diễn tiến của lễ Kỳ yên - Track 14 : Lễ xây chầu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM