top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ông Thầy Cũ Kỹ

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2002

Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2002
Người đọc : Thu Hiền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Would you like... - Track 2 : Đóng vai ác - Track 3 : Ông Thầy cũ kỹ - Track 4 : Chiếc chuông lục lạc vàng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM