top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Chuyện Xưa Tích Cũ

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Chuyện Xưa Tích Cũ
Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Chó mực ngựa ô - Track 3 Tại sao nước biển mặn? - Track 4 : Chim chèo bẻo - Track 5 : Sự tích Vũng tàu - Track 6 : Kép Hứa Văn hát bội - Track 7 : Từ Thức gặp tiên - Track 8 : Lý Ông Trọng đánh giặc Hung Nô - Track 9 : Người ăn khỏe nhất nước Nam - Track 10 : Vợ Khôn chồng dại - Track 11 : Gió biết tương tư - Track 12 : Cây Khế bằng vàng - Track 13 : Cây tre trăm mắt - Track 14 : Muôn sự của chung

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM