top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - lớp 6

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - lớp 6
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Trịnh Hữu Lộc - (Chủ biên) Lưu Trí Dũng , Minh Trí, trung Kiên, Thiên Lý, Thanh Minh, Văn Quan, Phạm Thái Vinh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Phạm Tân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề 2: Ném bóng - Track 3 : Chủ đề 3 : Chạy cự li trung bình - Track 4 : Phần III - THỂ THAO TỰ CHỌN - Chủ đề 1 : Aerobic - Track 5 : Chủ đề 2 : Bóng đá

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM