top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

DÀNH CHO NHỮNG CON NGƯỜI VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Nhà Xuất Bản Trẻ và First news ấn hành

DÀNH CHO NHỮNG CON NGƯỜI VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
Tác giả: JACK CONFIELD & MARK VICTOR HANSEN
Nhà xuất bản : Trẻ và First news ấn hành
Người đọc : Phương Anh
Người dịch : Huỳnh Công Danh, Nguyên Vị Thảo
Lượt nghe : 58
Thông tin chi tiết :

DÀNH CHO NHỮNG CON NGƯỜI VƯỢT LÊN SỐ PHẬN - TRACK 1 : CÙNG BẠN ĐỌC - Track 2 : Lựa chọn cuộc sống - Track 3: Sống cuộc sống viên mãn .

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM