top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Giáo Dục thể chất lớp 2 -

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Giáo Dục thể chất lớp 2 -
Tác giả: Chủ Biên: Phạm Thị Lệ Hằng - Đồng biên soạn: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Phạm Tân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hướng Dẫn sử dụng sách - Track 2 : Chủ đề : Tư thế và Kỹ năng vận động

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM