top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

Nhà Xuất Bản Văn hóa Thông Tin ấn hành năm 2002

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê​
Nhà xuất bản : Văn hóa Thông Tin ấn hành năm 2002
Người đọc : Thu Hồng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 19
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tựa - Track 2 : Chương 1. Một Dịp May -Track 3 : Chương 2. Trên Sông Vàm Cỏ - Track 4 : Chương 3. Những Người Dân Vô Định Cư Trên Một Cánh Đồng Hoang Vu - Track 5 : Chương 4. Tháp Mười Thiên Hộ Dương - Track 6 : Những trận ấy làm chính phủ Pháp lo âu và vào đầu năm 1866 khi Thủy sư - Track 7 : Chương 6. Tổng Đốc Lộc và Các Kinh Trong Đồng Tháp - Track 8 : Chương 7. Đường Lên Giồng - Track 9 : Chương 8. Sông Cửu Long - Track 10: Chương 9. Một Miền Phong Phú - Track 11 : Chương 10. Cao Lãnh - Kinh Tháp Mười - Kinh Tổng Đốc Lộc - Track 12 : Đoạn Kết: Tương Lai Cánh Đồng Tháp Mười

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM