top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Án Lạ Phương Nam

Nhà Xuất Bản TRẺ

Án Lạ Phương Nam
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Nhà xuất bản : TRẺ
Người đọc : Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 24
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Tề Thiên bay - Track 3 : Hai cục vàng khò - Track 4 : Không phải là không phạm tội - Track 5 : Sơn trai tiêu hạ - Track 6: Nhận tội thay

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM