top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phan Thị Vàng Anh 2 - Tạp Văn ( Người đọc: Dương Liễu)
Tác giả: Phan Thị Vàng Anh
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Dương Liễu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : tiểu tiết - Track 2 : Ai dám nhận là mình xấu xí? - Track 3 : Ở đâu có bán kính viễn vọng? - Track 4 : Ai cho mày chê con tao xấu? - Track 5 : Ai sẽ làm việc này đây? - Track 6 : Món nợ của ngành giáo dục - Track 7 : Cái đẹp, cái nết, cái nào chết - Track 8 : 150 diễn viên = 75 cân thịt? - Track 9 : Không sợ nghèo, chỉ sợ... - Track 10 : Mì gói, bạn hay thù -- Track 11 : Yêu Bác, nhưng yêu thế nào? -- Track 12 : Hội An có những thứ rất mâu thuẫn... - Track 13 : Không có các đồng chí ấy, sao có đồng chí Hùng? - Track 14 : Thế ai quản anh lái tàu? - Track 15 : Phụ nữ càng già tội càng nặng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM