top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - LỚP 2

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - LỚP 2
Tác giả: Tổng Chủ Biên Đỗ Xuân Hội _ Chủ Biên: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đồng biên soạn: Lưu Phương Thanh Bình, Trần T Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai T Kim Phượng
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : Minh Hoàng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 29
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chủ Đề: Thực Vật và Động Vật - Bài 14 : Thực vật sống ở đâu ?

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM