top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thực Đơn Mây Trắng

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Thực Đơn Mây Trắng
Tác giả: Hoàng Tố Mai
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 55
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Thu Dung thưở trước - Track 3 : Trở lại B6 - Track 4 : Thư lạ - Track 5 : Chào Át cơ - Track 6 : Bàn tiệc thiêu dần - Track 7 : Nhưng có lần chính bà bị công an tóm - Track 8 : Giải bùa xong, Vân đỡ đau ngực hẳn - Track 9 : quan hệ của Dung với bảy mươi chẳng quá được 1 tháng - Track 10 : Thực Đơn Mây Trắng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM