top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai
Tác giả: Minh Tự
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Tác Giả. - Track 2 : Hoàn hảo như sen - Track 3 : Được sống trong ngôi nhà rừng - Track 4 : Đào hoa lưu thủy bận tâm làm gì - Track 5 : Ngày ba mươi tết, chuối trên bàn thờ - Track 6 : Năng lượng tháng giêng - Track 7 : Dấu xưa Gia Hội - Track 8 : Huế không mưa có còn là Huế - Track 9 : Sách không người đọc là sách chết - Track 10 : Củi lúa

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM