top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tướng Quân Hà Đặc - Tủ sách vàng

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành năm 2000

Tướng Quân Hà Đặc - Tủ sách vàng
Tác giả: Trần Việt Quỳnh
Nhà xuất bản : Kim Đồng ấn hành năm 2000
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 35
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hay tin ở Yên Thu vật, Yên Bình một số đầu mục nổi lên chống lại triều đình - Track 2: Sau ngày tiển Hạ Chương về Kinh cấp báo tin dữ , Hà Đặc nhanh chóng trấn an dân chúng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM