top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vàng Và Máu

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và công ty Nhã Nam ấn hành

Vàng Và Máu
Tác giả: Thế Lữ
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn và công ty Nhã Nam ấn hành
Người đọc : Mạc Duy Thắng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 75
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Vàng Và Máu một vị trí - Track 2 : Vàng Và Máu - Kể từ châu Kao Lâm ở phía đông và miền bản Slay ở phía tây mà đến, - Track 3 : Về mạn tây nam, sau lưng Văn Dú, là châu Nga Lộc cách xa hòn núi đá chừng ngót một phần tư ngày đường. - Track 4 : Quan châu Nga Lộc chẳng bảo thầy mo nào hết. - Track 5 : Ánh lửa đuốc chiếu sáng được một khoảng dài khiến cho ông Châu trông thấy trước những chỗ rẽ sắp bước tới và làm cho bớt cái hơi lạnh trong hang. - Track 6 : Một đêm dông - Track 7 : Con Châu Chấu tre - track 8 : Ma xuống thang gác

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM