top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Về ngang quán không - Tản Văn

Nhà Xuất Bản NXB Văn Hóa Văn Nghệ và Sài Gòn Book ấn hành

Về ngang quán không - Tản Văn
Tác giả: Bùi Diệp
Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Văn Nghệ và Sài Gòn Book ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 34
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Bùi Diệp người vẽ chân dung gió . Tôi sinh ra ở nông thôn lớn lên ra phố học, lấy vợ và trở thành Thị Dân đấy là căn cứ theo bảng đăng ký hộ khẩu và nơi ở hiện tại của mình - Track 2 : Gió bấc nhớ quê , từng đợt gió mùa đông bắt mang hơi lạnh từ phương bắc tràng về làm nên cái lạnh se sắt - Track 3 : Mùi bùn non - Track 4 : PHẦN 2 - Về ngang quán không . Chậm để nhanh hơn - Track 5 : Mùa nhặt gió - Track 6 : Phòng tranh cuối phố - Track 7 : PHẦN 3 : Về Thương Chim Sẻ - Chuyện nắng chuyện mưa - Track 8 : Tình thầy - Track 9 : Sến

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM