top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Việc Làng

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công Ty Nhã Nam ấn hành

Việc Làng
Tác giả: Ngô Tất Tố
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn và Công Ty Nhã Nam ấn hành
Người đọc : Mạc Duy Thắng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 322
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Nghệ thuật Văn Thể Cả . Từ khi thôi học tính ra đã gần 10 năm bây giờ tôi mới gặp Lăng Vân - Track 3 : Mưa gỗ - Track 4 : Sâu lòng thờ ,

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM