top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vô Thường

Nhà Xuất Bản Lao Động và Nhà sách Nhã Bảo ấn hành

Vô Thường
Tác giả: Nguyễn Bảo Chung
Nhà xuất bản : Lao Động và Nhà sách Nhã Bảo ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tác giả: Nguyễn Bảo Chung nghề nghiệp Bác sĩ - Track 2 : Nước đi ra biển , lại mưa về nguồn - Track 3 : Nơi tình yêu bắt đầu - Track 4 : Đêm trực đã qua - Track 5 : Về làm chiếc lá

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM