top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ngộ...

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Ngộ...
Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 33
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Thức - Track 3 : Tinh Hà Tự Chiếu - Track 4 : Sinh - Track 5 : Tâm Linh và Thượng đế - Track 6 : Tuy nhiên với cảnh giới vượt thường để diễn xuất và cảm thấu được tôi có thể nói rằng tất cả đều nằm trong sự thông minh giữa con người và vũ trụ - Track 7 : Tất cả những lý lẻ trên về mức độ kinh tế - Track 8 : Hành

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM