top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Quê Ngoại

Nhà Xuất Bản Trẻ và Hội Nhà Văn Tp.HCM ấn hành năm 2002

Quê Ngoại
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Nhà xuất bản : Trẻ và Hội Nhà Văn Tp.HCM ấn hành năm 2002
Người đọc : Hoàng Thúy
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 278
Thông tin chi tiết :

Track 1 : Bố về chơi - Track 2 : Chuyến đi - Track 3 : Hoãn chuyến đi - Track 4 : Bạn thân - Track 5 : Bạn mới - Track 6 : Đình làng - Track 7 : Giếng làng - Track 8 : Cây na - Track 9 : Chuyện cánh đồng - Track 10 : Tình bạn - Track 11: Giẻ rách - Track 12 : Bắt mùa hè - Track 13 : Tết Trung Thu - Track 14 : Ra đi

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM