top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách : Chân Trời Sáng Tạo / Bài Tập Công Nghệ Lớp 6 –

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành

Bộ Sách : Chân Trời Sáng Tạo / Bài Tập Công Nghệ Lớp 6 –
Tác giả: Tổng chủ biên : Bùi Văn Hồng - Chủ Biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Đồng Biên soạn: Huỳnh Văn Sỹ
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc : KIM XUÂN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG - Bài 6 : Các loại vải thường dùng trong may mặc

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM